Regulamin 

§1

Właścicielem strony internetowej www.OdziezDamska24.pl jest Adam Gołygowski z siedzibą w Łodzi pod adresem ul.Żurawia 10 lok.61 91-463 

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca nadany numer NIP 7252143286, REGON 365097324

§2

Na stronie internetowej www.OdziezDamska24.pl oferowane są produkty odzieży damskiej

§3

1.OdziezDamska24.pl  jest sprzedawcą produktów oferowanych na stronie internetowej www.OdziezDamska24.pl

§4

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§5

Korzystanie z serwisu www.OdziezDamska24.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

§6

Zasady zakupów za pośrednictwem serwisu OdziezDamska24.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka towarów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności.

§7

Metody płatności za zamówione produkty są następujące :
- przy odbiorze w współpracującym sklepie stacjonarnym ul.Plac Barlickiego 5 box 99 aleja D Łódź
-przedpłata na konto w przypadku wysyłki towaru
- płatności online

§8

Płatność przelewem obowiązuje tylko przy zamówieniach wysyłkowych

§9

Po złożeniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która zawiera numer zamówienia, spis zamówionych produktów, kwotę do zapłaty oraz wybraną metodę płatności.

§10

W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia.

§11

Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§12

Zamówienia z odbiorem osobistym i wysyłką kurierem realizowane są w terminie 1-3 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane od dnia roboczego następującego po nich. W przypadku wyboru opcji wysyłki Pocztą Polską czas realizacji będzie wydłużony o czas dostawy.

§13

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie www.OdziezDamska24.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

§14

Odbiór zamówionego produktu następuje według wyboru Klienta osobiście bezpośrednio w sklepie stacjonarnym ul.Plac Barlickeigo 5 90-615 Łódź BOX 99 ALEJKA D lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

§15

W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej Klient jest obciążony kosztami dostawy zgodnie z aktualnymi cennikami zamieszczonymi na stronie www.OdziezDamska24.pl

§16

Administrator serwisu OdziezDamska24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny nie dotyczy produktów wcześniej zamówionych.

§17

Serwis OdziezDamska24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w nim produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści opisów produktów.

§18

Klient przy wyborze produktu powinien kierować się jedynie opisem produktu. Zdjęcia umieszczone przy produkcie mają jedynie charakter poglądowy, szczególnie kwestia kolorystyki uzależniona jest od parametrów technicznych urządzenia Klienta - za co właściciel sklepu nie odpowiada.

§19

Informacje o produkcie zamieszczane są zgodnie z etykietą producenta.

§20

Zastrzega się możliwość nie sprzedania przez OdziezDamska24.pl ilości większej niż ta, która jest dostępna w magazynie na moment zamówienia złożonego przez Klienta poprzez stronę OdziezDamska24.pl .

§21

W przypadku kiedy Klient, wybierze w sklepie opcję "odbiór osobisty", zamówione towary będzie można odebrać przez 7 dni od daty wysłania powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru. Po tym terminie zamówienie będzie anulowane.

§22

1.W przypadku, gdy sprzedaż jest sprzedażą wysyłkową produkty mogą być zwracane przez Klienta do OdziezDamska24.pl.

Prawo odstąpienia od umowy:

§23

Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Przykładowy formularz odstapienia od umowy 

W przypdku odstapienia od umowy zawartej na odległóść umowę uważa sie za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ja osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz, przy czym do zachowania terminu wystarczy odssełanie rzeczy przed jego upływem. Klient może zwrócić rzecz na adres : ul.Wigury 17m12 90-302 Łódź

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§24

1. W przypadku, gdy sprzedaż nie jest sprzedażą wysyłkową reklamacje związane z zakupionymi produktami należy składać sklepie OdziezDamska24.pl, w którym dokonano zakupu. Reklamacje rozatrywane będą przez sklep OdziezDamska24.pl dokonujący sprzedaży w terminie do 14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej reklamacje należy składać na adres: Adam Gołygowski ul.Wigury 17m12 90-302 Łódź

 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do14 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§25

Serwis OdziezDamska24.pl gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Klienta.

§26

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są gromadzone i wykorzystanie wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia i nie będą wykorzystywane do innych celów. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§27

Serwis posiada opcję BLOGA a w niej opcję opinii, oraz opcję zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów na stronie, polegającą na przesyłaniu przez użytkowników za pośrednictwem strony OdziezDamska24.pl opinii służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie OdziezDamska24.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie OdziezDamska24.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników.

§28

Użytkownik dokonujący zakupu w OdziezDamska24.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do OdziezDamska24.pl oraz na przetwarzanie przezOdziezDamska24.pl jego danych osobowych – wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz powiadomienia o statusie zamówienia jak i najnowszych produktach i promocjach w OdziezDamska24.pl

Klient ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Zmian można dokonać po zalogowaniu się do serwisu OdziezDamska24.pl i wejściu w zakładkę „Twoje konto”. 

§29

Administrator serwisu OdziezDamska24.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności uzasadniania ich przyczyn, zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni do daty opublikowania ich na stronie internetowej pod adresem www.OdziezDamska24.pl .

§30

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§31

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2016